Проектантски услуги

  • Пред проектно проучване и изготвяне на идеен проект на канални, тръбни и кабелни мрежи; оптични кабелни линии; вътрешни структурни окабелявания на сгради от сертифицирани инженери – проектанти.;
  • Реализация на изготвените проекти от квалифицирани монтажни екипи;
  • Технически контрол на инфраструктурни линейни обекти.

INFO_attt

Translate »