ФИНАНСОВА информация


 • Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2023
  
 • Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2022
  
 • Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2022
  
 • Консолидиран финансов отчет към 30.06.2022
  
 • Индивидуален финансов отчет към 30.06.2022
  
 • Индивидуален финансов отчет към 31.03.2022
  
 • Финансовото състояние на М САТ Кейбъл ЕАД  към 31.12.2021
  
 • Финансови отчети към 31.03.2021
 • Междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2021
 • Финансов отчет към 30.06.2021
 • Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2021
 • Индивидуален финансов отчет към 30.09.2021
 • Финансов отчет към 30.09.2021

 • Финансови отчети към 31.03.2020
 • Финансови отчети към 30.06.2020
 • Финансови отчети към 30.09.2020
 • Финансови отчети към 30.09.2020
 • Финансови отчети към 31.12.2020
 • Финансови отчети към 31.12.2020
 • Уведомление за свикване на Общо събрание на облигационерите
 • Годишен консолидиран финансов отчет към 31.12.2020


 • Тримесечен отчет за ПЪРВО тримесечие на 2019г.


 • Междинен съкратен консолидиран финансов отчет към 31.03.2019г.


 • Тримесечен отчет за ВТОРО тримесечие на 2019г.


 • Тримесечен отчет за ТРЕТО тримесечие на 2019г.


 • Тримесечен отчет за ЧЕТВЪРТО тримесечие на 2019г. • Годишен финансов отчет за 2019г.
 

 • Годишен консолидиран отчет за 2019г.
 

 • Тримесечен отчет за ПЪРВО тримесечие на 2018г.


 • Тримесечен отчет за ВТОРО тримесечие на 2018г.


 • Тримесечен отчет за ТРЕТО тримесечие на 2018г.


 • Тримесечен отчет за ЧЕТВЪРТО тримесечие на 2018г.


 • М САТ Кейбъл ЕАД публикува Годишен отчет на емитент на ценни книжа към 31-12-2018г.
 

 • Годишен консолидиран отчет за 2018г.
 
Годишен отчет за 2017г.

 • М САТ Кейбъл ЕАД публикува Годишен отчет на емитент на ценни книжа към 31.12.2017г.
 
logoMSAT Cable е създадена през 1994г. и е един от първите кабелни оператори в България. about_us_logo_msatКъм момента MSAT Cable е един от най - големите оператори в национален план и най-големият оператор в Североизточна България, единствен с точки на присъствие във - Варна, курортните комплекси- Златни Пясъци, Св.Св.Константин и Елена, Кранево, градовете Балчик, Каварна, Шабла, Русе, Нова загора и други населени места по Северното Черноморие и вътрешността на страната. MSAT Cable разполага с изградена собствена и независима подземна кабелна мрежа на територията на Варна и близките населени места, достигаща Северната граница на България. Компанията притежава високо-технологична оптична мрежа, което позволява да предложи широк спектър от услуги, без компромис в качеството. MSAT Cable е лицензиран оператор. Лицензите, издадени от КРС за предоставяне на глас, данни и видео, препозиционират компанията в телекомуникационен оператор от ново поколение. По този начин компанията има възможност да фокусира целите си в предоставяне на лицензирани висококачествени услуги и ефективни решения за своите клиенти. MSAT Cable е партньор на световноизвестни компании като Cisco, Hewlett Packard, BigBand Networks, Scientific Atlanta, IBM, WISI и други с които разработва и внедрява гъвкави решения, ноу-хау, резултат на най-новите технологични разработки. На MSAT Cable се довериха: Златни Пясъци АД, Слънчев Ден АД, Еволинк АД, Летище Варна, Кейбълтел ЕАД, Спектър Нет АД, Макстелеком ЕАД, Некском България ЕАД, БМФ, Пикадили ЕАД, Mall Varna, редица корпоративни мрежи на банки, държавната администрация, община Варна и районните кметства, “В и К” ЕАД, “Информационно обслужване” АД.
Translate »