6 МЕСЕЦА БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ

6 МЕСЕЦА БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ

от М САТ КЕЙБЪЛ


freeMnet1

Организатор на промоцията

” М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД “


Териториален обхват

Промоцията  важи  за  територията  на  градовете  –  Варна,  Русе,  Нова  Загора,  Балчик, Аксаково, Каварна, с. Кранево, к.к. Златни пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка – в районите на покритие на мрежата на „М САТ КЕЙБЪЛ“ ЕАД и при техническа възможност за предоставяне на услугите.

freeMnet-2


Условия,  механизъм

Промоционалните условия са валидни за настоящи клиенти на услугата кабелна телевизия при добавяне на Интернет и сключване на нов договор за пакетни услуги Double play за срок от 24 месеца.

Всеки клиент, отговарящ на промоционалните условия, след сключване на нов договор за срок от 24 месеца, заплаща първите шест месеца абонаментна такса само за кабелна телевизия и пакет от допълнително платени програми, ако ползва такива.

След промоционалния период до  края на договора, клиента заплаща абонаментна такса за избрания от него пакет Double play по ценови условия валидни към момента на сключване на договор.


Допълнителна  информация  за  промоцията  – информационен център – 0700 42 142.

М САТ КЕЙБЪЛ си запазва правото да променя правилата и срока на промоцията, като публикува условията на сайта и в офисите на компанията.

Настоящите условия са на разположение  на клиентите  в  офисите  на  компанията.

Translate »