MNET MAN

MNET MAN – свързаност през оптична градска мрежа /Metropolitan Area Network- MAN/. Услугата е висококачествено решение за свързване на географски отдалечени офиси в единна корпоративна мрежа.


Предимства:

  • висока степен на надеждност в резултат на двойно резервирани канали през опорната мрежа на MSAT Cable, изградена и обособена в оптични рингове, осигуряващи непрекъснатост и резервираност на информацията;
  • 100% гарантирана услуга в денонощието в заделен симетричен канал само за клиента;
  • оптимално и ефективно планиране на ресурсите в единна корпоративна мрежа с централизиран достъп;
  • гарантиран пренос на данни с конфиденциален характер;
  • собствено, резервирано ел. захранване във всяка точка на достъп;
  • гарантиране на капацитета;
  • ефективно планиране и бързо надграждане на вашия бизнес, в резултат на регионалното покритие на мрежата на MSAT Cable, над 400 км. собствена канална мрежа, над 300 км. собствени оптични трасета;
  • персонален подход за намиране на оптимално ценово и технически ефективно решение;
  • денонощна техническа помощ и мониторинг;

INFO_attt

Translate »