Технология

logo-M-Digital_shadow

Цифровата телевизия представлява изпращането и получаването на движещи се картина и звук посредством дискретни (цифрови) сигнали за разлика от аналоговите сигнали на познатата ни досега аналогова телевизия, което дава възможност за несравнимо по-високо качество и повече на брой телевизионни канали.


MSAT Pro / интерактивна телевизия /

През 2020 година, М САТ Кейбъл ЕАД инвстира и внедри супермодерна IPTV платформа за предоставяне на интерактивна телвизия.
Интерактивната телевизия е IPTV базирана ( предавана през интернет протокол ) с интерактивни функции.

Услугата MDIGITAL, предоставяна от MSAT Cable, е базирана на най-новите постижения и разработки на водещите компании в бранша, сред които “Cisco”, „Scientific Atlanta”, “Blankom”, „Tandberg”, ”Topfield”, „Conax” и др. MDIGITAL е изградена върху принципно ново технологично решение – IP платформа, благодарение на която връзките и обработката на сигналите се извършват на ниво IP (Internet Protocol). Това предоставя изключително големи възможности от гледна точка на капацитет – брой телевизионни и радио програми, мобилност при формирането на услугите към клиентите, като същото е и благодарение на заложените високи параметри за предоставяните услуги. В процес на изграждане са – PPV (pay per view), VOD (video on demand), IPTV и други интерактивни и мултимедийни решения.

DCM_9900

Translate »