Индексация цени М САТ КЕЙБЪЛ

ИНДЕКСАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ НА МЕСЕЧНИТЕ АБОНАМЕНТИ

Уважаеми клиенти,

По данни на Националния статистически институт натрупаната инфлация за 2022 г. е в размер на 15,3 %. Което ведно с Общите условия на „М САТ КЕЙБЪЛ“ ЕАД е основание от 01.04.2023 г. цените на месечните абонаменти за основни и допълнителни услуги да бъдат индексирани с не повече от инфлационния индекс на НСИ за 2022 г.

  1. Защо се прилага индексацията на месечните такси и от кога влиза в сила?

Промяната ще бъде отразена в месечните такси, начислявани за Април 2023 г., и  се извършва на база на средногодишния индекс на потребителските цени ⃰, който се обявява официално от Националния статистически институт. През изминалата 2022 г. инфлацията нарасна значително спрямо предходни години и премина 15 %. Това значително увеличи и нашите разходи. Разходите за това се увеличават доста по-бързо от регистрираната инфлация в Страната и в Европа. Общите разходи за поддържане на мрежата ни са нараснали значително, което включва разходи за трудови възнаграждения на персонала, ел. енергия, поддръжка, наеми, гориво, консумативи, разходи към доставчици на стоки и услуги и др.

Средногодишният индекс на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в България, който измерва общото относително изменение на цените на стоките и услугите, които се използват от домакинствата за лично потребление.

 

  1. Кои услуги ще бъдат индексирани?

Индексацията ще се приложи за основни и допълнителни услуги за бизнес и частни клиенти, които ползват следните услуги: кабелна телевизия / аналогова и цифрова / ще бъдат увеличени с 1.90 лв, интерактивна телевизия – с 1.00 лв, Интернет тарифни планове с месечни такси под 15.90 лв – с 1.90 лв, пакетни услуги – Double play 40, Double play 70 – с 1.00 лв и услугата допълнителна тв точка за всички планове с включена ТВ услуга – с 0.50 лв. / това важи и за 3+ пакетите /

  1. Цените на кои услуги няма да бъдат индексирани?

Тарифни планове за основни услуги на хора с увреждания над 90% няма да бъдат индексирани. При тях ще се индексира само месечната такса за допълнителна цифрова точка, при наличие на такава. Тарифни Интернет планове с месечни такси над 17.90 лв няма да бъдат индексирани. Всички Double play пакети, включително PON базирани за основни услуги, с изключение на Double play 40 и Double play 70.

  1. Ще мога ли предсрочно да прекратя договора си заради индексацията на месечните такси?

В Общите условия на М САТ Кейбъл е заложена клауза за възможната индексация на месечните такси в съответствие с размера на инфлацията в Страната. Увеличението на тази база не е едностранна промяна на договорните отношения между Оператор и Потребител, поради което не е основание за предсрочно прекратяване на договора без заплащане на предвидените за това неустойки.

Comments are closed.

Translate »