Поддръжка

Инструкция за работа с устройството SET-TOP BOX, към услугата интерактивна телевизия.

Тук са предоставени съвети и инструкции за настройка на някои видове телевизори, както и инсталация и поддръжка на предоставяните от нас устройства.

Translate »