Интернет

МНЕТ е търговска марка на MSAT Cable.

През 1999 година компанията създава отдел за развитие и внедряване на мрежови технологии – МНЕТ, специализиран в проектиране, изграждане и експлоатация на мрежи, високоскоростен пренос на данни и достъп до Интернет, чрез който MSAT Cable се налага на телекомуникационния пазар.

Това позволява на компанията да предложи пълна гама от технологични решения и услуги като- високоскоростен Интернет, цифрова телевизия, гласови услуги, MAN, VPN решения и други интегрирани телекомуникационни услуги. Качеството на предоставените услуги е гарантирано и с висока степен на надеждност в резултат на двойно резервирани връзки през опорната мрежа на MSAT Cable, изградена и обособена в оптични рингове, осигуряващи непрекъснатост и резервираност на информацията.

Translate »